crtica_pocetak_drugog_elementa

 

Biografija – Ana Petrović

Obrazovanje

Srednju ekonomsko-trgovinsku školu u Šapcu, smer-pravni, završila 2010. godine.

Osnovne akademske studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu završila septembra 2014. godine.

Karijera

Advokatsko-pripravničku vežbu obavlja u Zajedničkoj advokatskoj kancelariji „Aleksić sa saradnicima“ počev od novembra 2014. godine, kod advokata Sonje Savin, potom kod advokata Milice Karanović.

Profesionalna specijalizacija

Specijalizovana za privredno-bankarsko pravo, odnosno oblast naplate rizičnih plasmana, za imovinsko pravne odnose, zastupanje poslovnih banaka i drugih finansijskih institucija pred nadležnim organima.

Zastupanje pred svim sudovima u parničnim, vanparničnim i izvršnim postupcima. Rad na oblastima izvršnog prava i prava na nepokretnostima.

Govori engleski jezik.