crtica_pocetak_drugog_elementa

 

Biografija – Ajša Stojković 

Ajša Stojković, advokat u Novom Sadu

Obrazovanje

Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu juna 2010. godine i stekla zvanje diplomiranog pravnika. Pravosudni i advokatski ispit položila 2013. godine.

Karijera

Od septembra 2010. godine obavljala pripravničku vežbu kod advokata Sonje Savin u advokatskoj kancelariji “Aleksić sa saradnicima”. Dana 30.08.2013. godine upisana u imenik advokata Advokatske komore Vojvodine i radi kao advokat u kancelariji “Aleksić sa saradnicima”. Od 2015. godine član Zajedničke advokatske kancelarije “Aleksić sa saradnicima”.

Profesionalna specijalizacija

Profesionalna specijalizacija korporativno, privredno-bankarsko i građansko pravo, sa posebnim akcentom na domen svojinsko-pravnih odnosa fizičkih i pravnih lica, te rešavanje i postupanje pred nadležnim Republičkim geodetskim zavodom i direkcijama radi rešavanja imovinsko-pravnih odnosa, pripreme i evaluacije dokumenata za korporativne subjekte.