crtica_pocetak_drugog_elementa

 

Biografija – Aleksandra Jančić

Obrazovanje

Gimnazija Svetozar Marković Subotica, društveno-jezički smer, završila 2010. godine

Osnovne akademske studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu završila septembra 2014. godine.

Karijera

Advokatsko-pripravničku vežbu obavlja u Zajedničkoj advokatskoj kancelariji „Aleksić sa saradnicima“ počev od oktobra 2014. godine, kod advokata Marine Medić, a potom kod advokata Milice Karanović.

Profesionalna specijalizacija

Specijalizovana za privredno-bankarsko pravo, odnosno oblast naplate rizičnih plasmana, za imovinsko pravne odnose, zastupanje poslovnih banaka i drugih finansijskih institucija pred svim sudovima i nadležnim organima u parničnim, vanparničnim i izvršnim postupcima.

Govori engleski jezik.

Sertifikat Gtz seminar: Prevencija konflikata i medijacija 2008. godine.