crtica_pocetak_drugog_elementa

 

Biografija – Danilo Dragović 

Danilo Dragović, advokat

 

Obrazovanje

Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu

 

Karijera

Advokatsko-pripravničku vežbu obavljao kod Mirjane Mihajlović advokata iz Novog Sada, počev od aprila 2014. godine. Od 2017. godine upisan u imenik advokata advokatske komore Vojvodine.

 

Profesionalna specijalizacija

Oblast privrednog prava, sa akcentom na privredne sporove, bankarsko pravo, stečajni i likvidacioni postupci, postupak restitucije, privredno-ugovornog prava, poreskog prava kao i upravnih postupaka vezanih za poslovanje privrednih društava.