crtica_pocetak_drugog_elementa

 

Biografija – Danilo Dragović 

Danilo Dragović, saradnik

Obrazovanje

Gimnazija Svetozar Marković u Novom Sadu

Osnovne akademske studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu – smer unutrašnjih poslova. Diplomirao 2014. godine.

Karijera

Advokatsko-pripravnička vežba u Zajedničkoj advokatskoj kancelariji „Aleksić sa saradnicima“ počev od aprila 2014. godine

Stručna praksa u Pokrajinskom sekretarijatu za kulturu i javno informisanje od oktobra 2013. godine do marta 2014. godine.

Profesionalna specijalizacija

Specijalizovan za privredno pravo, sa akcentom na privredno procesno pravo, stečajno pravo, pravo industrijske svojine, ugovorno pravo u privredi i dr.

Tečno govori engleski jezik.