crtica_pocetak_drugog_elementa

 

Biografija – Ivan Gavrilović

Obrazovanje

 

Fakultet za evropske pravno-političke studije u Novom Sadu, Univerziteta Singidunum iz Beograda, sa prosečnom ocenom 9,55.

 

Karijera

Advokatsko-pripravničku vežbu obavljao kod advokata Sonje Savin, u Zajedničkoj advokatskoj kancelariji “Aleksić sa saradnicima“ počev od novembra 2013. godine. Od 2017. godine upisan u imenik advokata advokatske komore Vojvodine.

 

Profesionalna specijalizacija

Oblast građanskog i krivičnog prava, sa posebnim akcentom na ostvarivanje prava oštećenih lica po svakom zakonskom osnovu, kao i zastupanje osiguravajućih društava u sudskim postupcima.