crtica_pocetak_drugog_elementa

 

Biografija – Ivana Maraš

Ivana Maraš, advokat u Novom Sadu – šef izvršnog odeljenja

Obrazovanje

Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu s prosečnom ocenom 9,71. Pravosudni i advokatski ispit

Master studije na Pravnom fakultetu u Novom Sadu sa prosečnom ocenom 10,00 – „Finansijski lizing“

Karijera

Advokatsko pripravničku vežbu u periodu od 2011. godine do 2013. godine obavljala kod advokata dr Nemanje Aleksića.

Od 2013. godine upisana u imenik advokata, Advokatske komore Vojvodine i radi kao advokat u kancelariji “Aleksić sa saradnicima”. Od 2015. godine član Zajedničke advokatske kancelarije “Aleksić sa saradnicima“.

Profesionalna specijalizacija

Privredno-bankarsko pravo, sa posebnim akcentom na domen naplate potraživanja i svojinsko-pravnih odnosa fizičkih i pravnih lica, rešavanje i postupanje pred nadležnim Republičkim geodetskim zavodom i direkcijama radi rešavanja imovinsko-pravnih odnosa, pripreme i evaluacije dokumenata za korporativne subjekte.

Tečno govori engleski jezik.