crtica_pocetak_drugog_elementa

 

Biografija – Malina Vesić

Malina Vesić, advokat

Obrazovanje

Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu upisala 2007. godine, na istom diplomirala u julu 2012. godine, 30. marta 2015. godine položila pravosudni ispit, 28. septembra 2015. godine položila advokatski ispit, a od 23. januara 2016 godine poseduje sertifikat za posebna znanja iz oblasti prava deteta, prestupništva mladih i krivičnopravne zaštite maloletnih lica.

Karijera

Advokatsko pripravničku vežbu u periodu od avgusta 2012. godine do novembra 2015. godine obavljala u Advokatskoj kancelariji Aleksić, u kojoj je nastavila svoju advokatsku karijeru i to kao član Zajedničke advokatske kancelarije “Aleksić sa saradnicima”. Od 06.11.2015. godine upisana u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine.

Profesionalna specijalizacija

Porodično pravo, privredno i bankarsko pravo, upravno pravo, građansko pravo, nasledno, radno pravo, opšta građanska parnica, oblast naknade štete po svim vidovima, kao i regresnih potraživanja. Stečen sertifikat za odbranu maloletnih počinilaca krivičnih dela po posebnom krivičnom postupku za maloletnike.