crtica_pocetak_drugog_elementa

 

Biografija – Mirčea Caran

Mirčea Caran, advokat u izvršnom odeljenju

Obrazovanje

Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu. Pravosudni i advokatski ispit položio 2016. godine.

Karijera

Advokatsko pripravničku vežbu u periodu od 30.09.2011. godine do 09.06.2014. godine obavljao kod advokata Dragane Krstić u Novom Sadu, te od 10.06.2014. godine advokatsko pripravničku vežbu obavlja kod advokata Sonje Savin u Novom Sadu.

Profesionalna specijalizacija

Privredno-bankarsko pravo, sa posebnim akcentom na domen naplate potraživanja i svojinsko-pravnih odnosa fizičkih i pravnih lica, rešavanje i postupanje pred nadležnim Republičkim geodetskim zavodom i direkcijama radi rešavanja imovinsko-pravnih odnosa, pripreme i evaluacije dokumenata za korporativne subjekte.

Tečno govori engleski jezik.