crtica_pocetak_drugog_elementa

 

Biografija – Mirjana Ilić

Mirjana Ilić, advokat u Novom Sadu

Obrazovanje

Pravni fakultet u Novom Sadu – Privredna akademija u Novom Sadu, završen 2011. godine, položen pravosudni ispit i advokatski ispit.

Karijera

Advokatsko pripravničku vežbu u periodu od 2012. godine do 2015. godine u kancelariji “Aleksić sa saradnicima”.

Od 2015. godine upisana u imenik advokata Aadvokatske komore Vojvodine i radi kao advokat u kancelariji “Aleksić sa saradnicima”. Od 2015. godine član Zajedničke advokatske kancelarije “Aleksić sa saradnicima”.

Profesionalna specijalizacija

Privredno i bankarsko pravo, građansko pravo, nasledno, porodično, radno pravo, opšta građanska parnica. Stečen sertifikat za odbranu maloletnih počinilaca krivičnih dela po posebnom krivičnom postupku za maloletnike.