crtica_pocetak_drugog_elementa

 

Biografija – Mirjana Šljivar

Mirjana Šljivar, saradnik

Obrazovanje

Osnovne akademske studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu završila 2015. godine.

Master studije na Pravnom fakultetu u Novom Sadu 2016. godine,

Karijera

Advokatsko-pripravničku vežbu obavlja u Zajedničkoj advokatskoj kancelariji „Aleksić sa saradnicima“ počev od aprila 2015. godine.

Profesionalna specijalizacija

Specijalizovana za privredno-bankarsko pravo, odnosno oblast naplate rizičnih plasmana, za imovinsko pravne odnose, zastupanje poslovnih banaka i drugih finansijskih institucija pred nadležnim organima. Privredno-bankarsko pravo i rešavanje svojinsko-pravnih odnosa fizičkih i pravnih lica.

Zastupanje pred svim sudovima u parničnim, vanparničnim i izvršnim postupcima. Rad na oblastima izvršnog prava i prava na nepokretnostima.

Tečno govori engleski i nemački jezik.