crtica_pocetak_drugog_elementa

 

Biografija – Mirjana Stevanović

Mirjana Čukurov, advokat u Novom Sadu

Obrazovanje

Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu 2011. godine i stekla zvanje diplomiranog pravnika. Pravosudni i advokatski ispit položila 2014. godine.

Karijera

Od maja 2011. godine obavljala pripravničku vežbu u advokatskoj kancelariji “Aleksić sa saradnicima”. Dana 03.07.2014. godine upisana u imenik advokata Advokatske komore Vojvodine i radi kao advokat u kancelariji “Aleksić sa saradnicima”. Od 2015. godine član Zajedničke advokatske kancelarije “Aleksić sa saradnicima”.

Profesionalna specijalizacija

Privredno i bankarsko pravo, građansko pravo, nasledno, porodično, radno pravo, opšta građanska parnica, sa posebnim akcentom na domen svojinsko-pravnih odnosa fizičkih i pravnih lica.