crtica_pocetak_drugog_elementa

 

Biografija – dr Nemanja Aleksić

Nemanja Aleksić, advokat – rukovodilac Zajedničke advokatske kancelarije “Aleksić sa saradnicima”

Obrazovanje

Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Pravosudni ispit

Magistrat na Univerzitetu u Mariboru, Fakultet za kriminalističke i bezbednosne studije sa temom „Agenturni metod obaveštajne delatnosti”, smer obaveštajno-bezbednosna delatnost.

Doktorat 2009. godine na Privrednoj akademiji iz oblasti Ustavnog prava

Karijera

Advokatsko-pripravničku vežbu obavljao kod Bogdana Petrovića i Nikole J. Novakovića, advokata u Novom Sadu.

Od 2002. godine upisan u imenik advokata. 2005. godine preuzimatelj advokatske kancelarije Nikole J. Novakovića. Od 2015. godine rukovodilac Zajedničke advokatske kancelarije “Aleksić sa saradnicima”.

Profesionalna specijalizacija

Profesionalna specijalizacija krivično, građansko, privredno, korporativno, bankarsko pravo i proaktivna i efikasna odbrana klijenata kancelarije u komplikovanijim krivično-pravnim predmetima.