crtica_pocetak_drugog_elementa

 

Biografija – Nina Stanisavljević

Nina Stanisavljević, advokat

Obrazovanje

Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu sa prosečnom ocenom 8,20, pravosudni i advokatski ispit.

Karijera

Advokatsko pripravničku vežbu u periodu od jula 2013. godine do novembra 2013. godine obavljala kod advokata Slavka Popivode. Nastavak advokatsko pripravničke vežbe od novembra 2013. do februara 2014.godine obavljala u ortačkom advokatskom društvu Stojković & Prekajski iz Beograda. Od marta 2014.godine nastavlja advokatsko pripravničku vežbu kod advokata dr Nemanje Aleksića.

Od 2016. godine upisana u imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, radi kao advokat i član je Zajedničke advokatske kancelarije “Aleksić sa saradnicima”.

Profesionalna specijalizacija

Građansko pravo, nasledno, porodično, radno pravo, opšta građanska parnica, sa posebnim akcentom na oblast naknade štete po svim vidovima, osiguranja i regresnih potraživanja.

Služi se engleskim i španskim jezikom.