crtica_pocetak_drugog_elementa

 

Biografija – Romana Pejić

Romana Pejić, advokat u izvršnom odeljenju

Obrazovanje

Osnovne akademske studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu završila 2013. godine.

Master studije na Pravnom fakultetu u Novom Sadu završila 2015. godine, odbranivši završni rad na temu „Lične službenosti“.

Karijera

Advokatsko pripravničku vežbu u periodu od 10.01.2014. godine do 06.07.2015. godine obavljala kod advokata Mirjane Mihajlović u Novom Sadu, te od 06.07.2015. godine do 01.03.2016. godine kod advokata dr Nemanje Aleksića u Novom Sadu. Od 22.11.2016. godine upisana u imenik advokata Advokatske komore Vojvodine i radi kao advokat.

Profesionalna specijalizacija

Specijalizovana za privredno-bankarsko pravo, odnosno oblast naplate rizičnih plasmana, imovinsko pravne odnose, zastupanje poslovnih banaka i drugih finansijskih institucija pred nadležnim organima, kao i obavljanje analize i obrade podataka za korporativne klijente.