crtica_pocetak_drugog_elementa

 

Biografija – Sonja Savin

Sonja Savin, advokat u Novom Sadu – šef Zajedničke advokatske kancelarije “Aleksić sa saradnicima” I zamenik advokata dr Nemanje Aleksića

Obrazovanje

Pravni fakultet u Novom Sadu – Privredna akademija u Novom Sadu, završen 2007. godine, položen pravosudni ispit 2009. godine

Karijera

Advokatsko pripravničku vežbu u periodu od 2007. godine do 2009. godine obavljala kod advokata dr Nemanje Aleksića.

Od januara 2010. godine upisana u imenik advokata Advokatske komore Vojvodine i radi kao advokat u kancelariji “Aleksić sa saradnicima”. Od 2015. godine član Zajedničke advokatske kancelarije “Aleksić sa saradnicima”.

Profesionalna specijalizacija

Profesionalna specijalizacija građansko pravo, opšta parnica, sa posebnim akcentom na oblast naknada šteta po svim vidovima, regresa, porodično pravo, radno pravo, te oblast krivičnog prava. Stečen sertifikat za odbranu maloletnih počinilaca krivičnih dela po posebnom krivičnom postupku za maloletnike.

Tečno govori engleski jezik.