crtica_pocetak_drugog_elementa

 

Biografija – dr Vladimir Kozar

Obrazovanje

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, prosečna ocena 9,61.

Magistriao na temu prevoza i osiguranja robe u domaćem i međunarodnom drumskom i železničkom saobraćaju.

Doktorat na temu dejstva stečaja na osiguranje i naknadu štete na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe Univerziteta Privredna Akademija u Novom Sadu

Karijera

Vanredni profesor na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu, gde predaje predmet Uvod u građansko pravo i specijalni savetnik u advokatskoj kancelariji dr Nemanje Aleksića u Novom Sadu. Izabran u zvanje docenta u aprilu 2010. godine, za Građanskopravnu i Privrednopravnu užu naučnu oblast, a za vanrednog profesora 28. aprila 2015. godine. Angažovan od januara 2011 godine kao spoljni saradnik na naučnom projektu „Srpsko i evropsko pravo – upoređivanje i usaglašavanje“ u Institutu za uporedno pravo Univerziteta u Beogradu (broj projekta 179031) koji finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Radio u Privrednom sudu u Beogradu i u Višem privrednom sudu, kao savetnik u Odeljenju sudske prakse. Od 1997. na funkciji sudije Privrednog suda u Beogradu, a od 2009. u Višem trgovinskom sudu kao član veća za privredne sporove sa međunarodnim elementom. Objavio veliki broj knjiga, monografija i stručnih radova iz oblasti privrednog i građanskog prava, kako u domaćim tako i u stranim izdanjima. Na SCIindeksu (http://scindeks.nb.rs/) ima 61 evidentirani objavljeni rad, kao i 15 citata. Potpredsednik Udruženja za odštetno pravo i član Skupštine Udruženja pravnika u privredi Srbije.