crtica_pocetak_drugog_elementa

 

Biografija – Boris Kordić

Boris Kordić, saradnik

 

Obrazovanje:

 Završio srednju stručnu školu „Dr Radivoj Uvalić“ u Bačkoj Palanici, smer ekonomski tehničar

Osnovne akademske studije prava završio na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu i stekao zvanje diplomiranog pravnika 2015. godine

 

Karijera:

 Advokatsko-pripravničku vežbu obavljao u periodu od decembra 2015. godine, pa do februara 2016. godine kod Sandre Jovičić, advokata u Novom Sadu

Od februara 2016. godine obavlja advokatsko-pripravničku vežbu u Zajedničkoj advokatskoj kancelariji „Aleksić sa saradnicima“ kod advokata dr Nemanje Aleksića

 

Specijalizacija:

Specijalizovan za oblast građanskog, radnog i privrednog prava