crtica_pocetak_drugog_elementa

 

Biografija – Đorđe Dobanovački

Obrazovanje

Gimnazija „Svetozar Marković“ smer opšti, u Novom Sadu

Osnovne akademske studije na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe u Novom Sadu – smer opšti. Diplomirao 2013. godine.

Karijera

Advokatsko-pripravničku vežbu obavlja kod advokata Sonje Savin, u Zajedničkoj advokatskoj kancelariji “Aleksić sa saradnicima“ počev od oktobra 2014. godine.

Profesionalna specijalizacija

Rad u oblastima izvršnog, privrednog, građanskog i krivičnog prava, specijalizovan za krivično pravo. Davanje usmenih i pismenih pravnih saveta i mišljenja vezanih za predmet za koji se advokatska kancelarija angažuje, podnošenje krivičnih prijava nadležnim tužilaštvima i Ministarstvu unutrašnjih poslova, zastupanje pravnih i fizičkih lica kao oštećenih u krivičnom postupku i u postupku ostvarivanja imovinsko-pravnih zahteva iz krivičnog postupka.

Tečno govori engleski jezik.