crtica_pocetak_drugog_elementa

 

Biografija – Irena Stajić Batić

Obrazovanje

Osnovne akademske studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu završila februara 2016. godine.

Karijera

Advokatsko-pripravničku vežbu obavlja u Zajedničkoj advokatskoj kancelariji „Aleksić sa saradnicima“ počev od februara 2016. godine, kod advokata Milice Karanović.

Profesionalna specijalizacija

Specijalizovana za privredno-bankarsko pravo, odnosno oblast naplate rizičnih plasmana, za imovinsko pravne odnose, zastupanje poslovnih banaka i drugih finansijskih institucija pred nadležnim organima.

Zastupanje pred svim sudovima u parničnim, vanparničnim i izvršnim postupcima. Rad na oblastima izvršnog prava i prava na nepokretnostima.

Govori engleski jezik.