crtica_pocetak_drugog_elementa

 

Biografija – Jelena Milanović

Obrazovanje:

Osnovne akademske studije na Pravnom faklultetu Univerziteta u Nišu završila 2014.godine.

Upisala Master studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu 2015.godine.

 

Karijera:

Advokatsko- pripravničku vežbu u periodu od 09.12.2014. do 06.07.2015. godine obavljala kod advokata Sonje Savin u Novom Sadu, a od 06.07.2015.godine advokatsko pripravničku vežbu obavlja kod advokata Milice Karanović u Novom Sadu.

Profesionalna specijalizacija:

Specijalizovana za privredno i bankarsko pravo, zastupanje poslovnih banaka pred svim sudovima u parničnim, izvršnim i stečajnim postupcima. Zastupanje poslovnih banaka i drugih finansijskih institucija pred nadležnim organima. Rad na oblastima izvršnog prava i prava na nepokretnostima.

Govori engleski jezik.