crtica_pocetak_drugog_elementa

 

Biografija – Jelena Milanović

Obrazovanje:

Osnovne akademske studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu završila 2014.godine.

Upisala Master studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu 2015.godine.

Pravosudni ispit položila maja 2017.godine, a zatim I advokatski ispit  septembra 2017. godine pred Advokatskom komorom Vojvodine. 

 

Karijera:

Advokatsko – pripravničku vežbu u periodu od oktobra 2014.godine do oktobra 2017.godine obavljala u Zajedničkoj advokatskoj kancelariji “Aleksić sa saradnicima “. Dana 25.10.2017. godine upisana u imenik advokata Advokatske komore Vojvodine i radi kao advokat u Zajedničkoj advokatskoj kancelariji “Aleksić sa saradnicima”.

 

Profesionalna specijalizacija:

Profesionalna specijalizacija korporativno, privredno-bankarsko i građansko pravo, sa posebnim akcentom na zastupanju privrednih društava pred sudovima u parničnim, stečajnim I izvršnim postupcima, I drugim državnim organima.

 

Govori engleski jezik.