crtica_pocetak_drugog_elementa

 

Biografija – Jovana Kutanjac

OBRAZOVANJE

Osnovne akademske studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu završila 2014. godine.

 

KARIJERA

Advokatsko- pripravničku vežbu u periodu od 10.11.2014. do 06.07.2015. godine obavljala kod advokata Sonje Savin u Novom Sadu, a od 06.07.2015.godine advokatsko pripravničku vežbu obavlja kod advokata Milice Karanović u Novom Sadu.

 

OBLAST

Zastupanje pred svim sudovima u parničnim, vanparničnim i izvršnim postupcima.

Specijalizovana za privredno-bankarsko pravo, oblast naplate rizičnih plasmana, zastupanje poslovnih banaka i drugih finansijskih institucija pred nadležnim organima.

Govori engleski jezik