crtica_pocetak_drugog_elementa

 

Korporativno pravo

Odeljenje Korporativnog prava klijentima Zajedničke advokatske kancelarije „Aleksić sa saradnicima“ pruža najširi spektar usluga.

U okviru Odeljenja Korporativnog prava klijentima pružamo usluge pravnog savetovanja i zastupanja u svim postupcima, pred sudovima i drugim državnim organima, upravnim organizacijama kojima su poverena javna ovlašćenja, u sledećim oblastima:

SPORAZUMNO FINANSIJSKO RESTRUKTURIRANJE PRIVREDNIH DRUŠTAVA I PREDUZETNIKA

STEČAJ, BANKROTSTVO, REORGANIZACIJA

PRAVO KONKURENCIJE

PRIVATIZACIJA I STRANA ULAGANJA

ULAGANJA U ENERGETSKE I INFRASTRUKTURNE OBJEKTE

Tim advokata u okviru Odeljenja Korporativnog prava u Zajedničkoj advokatskoj kancelariji „Aleksić sa saradnicima“ svoje domaće i inostrane klijente savetuje u procesu osnivanja i upravljanja privrednim društvima, bankama, društvima za osiguranje, lizing društvima, faktoring društvima, kao i drugim privrednim subjektima, sa naročito razvijenom praksom u sledećim oblastima:

– Osnivanje svih pravnih formi privrednih društava

– Izrada osnivačkih akata, statuta i drugih korporativnih dokumenata

– Savetovanje u vezi sa upravljanjem privrednim društvima i drugim pratećim aktivnostima

– Statusne promene

– Registracija osnivanja i promena pred Agencijom za privredne registre

– Priprema, zakazivanje i održavanje skupština akcionara i drugih organa privrednih društava