crtica_pocetak_drugog_elementa

 

Krivično pravo

Odeljenje krivičnog prava predstavlja najstarije odeljenje u sastavu Zajedničke advokatske kancelarije „Aleksić sa saradnicima“ i tradicija ovog odeljenja seže još od početka rad advokatske kancelarije Nikole J. Novakovića odnosno od 1976. godine.

Neprekinuta tradicija bavljenja krivičnim pravom dovela je do brojnih zadovoljnih klijenata, pri čemu se uvek trudimo, postupajući u skladu sa zakonskim propisima i moralnim načelima, da težnje i interese klijenta postavimo na zavidan nivo te sve činimo kako bismo ispoštovali instrukcije date od strane klijenata.

Ukoliko se nađete u situaciji da ste optuženi za određeno krivično delo, vaša budućnost može zavisiti upravo od iskustva i veštine Vašeg advokata. Naši klijenti su svesni činjenice da mi nismo samo advokati, mi smo stratezi i konsultanti te uvek težimo da klijenta savetujemo na način koji klijentu donosi najmanje štete odnosno, ukoliko je moguće, da se svaki vid štete prema klijentu ne dogodi.

U okviru krivičnog prava klijentima pružamo sledeće usluge:

  • Pregled i razmatranje spisa i davanje usmenih i pismenih pravnih saveta i mišljenja vezanih za predmet za koji se advokatska kancelarija angažuje
  • Podnošenje krivičnih prijava nadležnim tužilaštvima i Ministarstvu unutrašnjih poslova, te praćenje toka predkrivičnog postupka na relaciji tužilaštvo – ovlašćeni organi Ministarstva unutrašnjih poslova
  • Zastupanje pravnih i fizičkih lica kao oštećenih u krivičnom postupku i u postupku ostvarivanja imovinsko-pravnih zahteva iz krivičnog postupka
  • Zastupanje u postupcima sa elementima organizovanog kriminala kako optuženih, tako i oštećenih
  • Podnošenje zahteva radi obezbeđenja potraživanja na imovinu lica koja su oštetila pravno lice u parničnim i vanparničnim postupcima
  • Zastupanje oštećenih u istražnom postupku, tokom glavnog pretresa, u žalbenom postupku i postupcima po vanrednim pravnim lekovima
  • Zastupanje odgovornih lica u pravnim licima u slučaju da se nađu u svojstvu osumnjičenih, odnosno okrivljenih
  • Angažovanje privatnih istražitelja i ovlašćenih veštaka sa ciljem okončanja krivičnog postupka u korist zastupane stranke
  • Sve ostale radnje neophodne za uspeh zastupane stranke u krivičnom postupku, a uskladu sa zakonom

Vezano za rad advokatske kancelarije u krivičnim predmetima neophodno je napomenuti da se izuzetno velika pažnja poklanja pripremi za suđenja, koja obuhvata kontinuiran i iscrpan, često višednevni rad sa klijentom. Cilj ovog rad je priprema klijenta za sve faze postupka kako bi se ostvario uspeh u postupku.

Advokatska kancelarija u radu ima više stotina krivičnih predmeta i najbolja referenca njenog rada jesu zadovoljni klijenti i neprekršena obećanja.