crtica_pocetak_drugog_elementa

 

Biografija – Lazar Pavlović

Obrazovanje

Osnovne akademske studije završio na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe u Novom Sadu – smer opšte pravni. Diplomirao 2015. godine.

Karijera

Advokatsko- pripravničku vežbu obavljao kod advokata Milice Karanović, u Zajedničkoj advokatskoj kancelariji „Aleksić sa saradnicima“ počevši od februara 2015. godine

Profesionalna specializacija

Oblast građanskog prava, naknada štete po svim osnovima, kao i zastupanje osiguravajućih društava u sudskim postupcima.