crtica_pocetak_drugog_elementa

 

Biografija – Melita Melić

Melita Melić, advokatski pripravnik

 

Obrazovanje:

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, prosek: 8.82

Stipendista Vlade Republike Srbije.
Nosilac nagrade „Sveti Sava“ koja se dodeljuje najboljim studentima Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
Praksa u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije.

 

Karijera:

Advokatsku pripravničku vežbu obavlja počev od decembra 2014. godine pa do danas.

Profesionalna specijalizacija:

Privredno i bankarsko pravo, imovinsko pravni odnosi, zastupanje poslovnih banaka i drugih finansijskih institucija pred nadležnim organima, opšta gradjanska parnica, radno pravo.

Strani jezici:

Engleski i francuski jezik.