crtica_pocetak_drugog_elementa

 

Biografija – Nataša Vukašinović

Nataša Vukašinović, advokat

 

Obrazovanje

Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu sa prosečnom ocenom 9,29. Pravosudni i advokatski ispit položila 2017. godine.

 

Karijera

Advokatsko – pripravničku vežbu obavlja kod advokata Sonje Savin, u Zajedničkoj advokatskoj kancelariji „Aleksić sa saradnicima“ počev od novembra 2014. godine. Dana 03.11.2017. godine upisana u imenik advokata Advokatske komore Vojvodine.

 

Profesionalna specijalizacija

Oblast građanskog prava, sa posebnim akcentom na oblast naknade štete po svim vidovima, osiguranja i regresnih potraživanja.