crtica_pocetak_drugog_elementa

O nama

Zajednička advokatska kancelarija Aleksić sa saradnicima nudi progresivan, inovativan pristup i strategiju poslovanja našim klijentima, kako bismo na najefikasniji način pomogli u realizaciji njihovih ciljeva.

Kontinuitet rada Zajedničke advokatske kancelarije Aleksić sa saradnicima započinje od 1976. godine, kada se Nikola J. Novaković, advokat u Novom Sadu, pridružio advokatskoj radnoj zajednici “Zakonitost” u Novom Sadu.

Početkom 1980. godine Nikola J. Novaković osniva Udruženu advokatsku kancelariju sa sedištem u Novom Sadu, u ulici Pašićevoj broj 1 u saradnji sa advokatom Milanom Bogićevićem.

Nakon izbora Nikole J. Novakovića za narodnog poslanika u Narodnu skupštinu Republike Srbije 2005. godine, advokatska kancelarija nastavlja sa radom, sa preuzimateljem advokatske kancelarije Nikole J. Novakovića – dr Nemanjom Aleksićem, advokatom u Novom Sadu.

Od juna 2006. godine do juna 2010. godine glavno sedište kancelarije nalazilo se u ulici Maksima Gorkog 44/I nakon čega se sedište premešta u Železničku broj 38/I sve do maja 2015. godine.

Od maja 2015. godine advokatska kancelarija nastavlja sa radom u glavnom sedištu u ulici Grčkoškolska broj 1, u Novom Sadu. Dana 27.08.2015. godine osnovana je Zajednička advokatska kancelarija Aleksić sa saradnicima.

Na današnji dan naša advokatska kancelarija broji preko 150 zaposlenih lica angažovanih u radu na predmetima naših stranaka, uključujući i dva doktora pravnih nauka, čime uspevamo da zastupamo i efikasno zaštitimo interese naših stranaka na celokupnoj teritoriji Republike Srbije.

U dosadašnjoj praksi, najbolje reference našeg rada su naše iskustvo i rezultati, kao i zadovoljni klijenti.

 

Predstavljamo knjigu

 

„Pravne posledice raskida ugovora o kreditu sa valutnom klauzulom zbog promenjenih okolnosti“

Autori: dr Vladimir KOZAR, vanredni profesor, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu i dr Nemanja ALEKSIĆ, advokat, Zajednička advokatska kancelarija „Aleksić sa saradnicima“ u Novom Sadu

Rezime:

Zakon o obligacionim odnosima ne propisuje pravne posledice raskida ugovora zbog promenjenih okolnosti. Pitanje dejstva raskida dobilo je na značaju donošenjem prve pravnosnažne sudske presude kojom je usvojen tužbeni zahtev za raskid ugovora o kreditu sa valutnom klauzulom zbog promenjenih okolnosti, a kojom nije odlučeno o pravnim posledicama raskida.

U radu je prikazana nova sudska praksa, pre svega pravnosnažna presuda o raskidu kojom je sud, usvajajući tužbeni zahtev, izrekao raskid ugovora o dugoročnom stambenom kreditu „usled bitno promenjenih okolnosti“, kao i suprotno pravno shvatanje, izraženo u drugoj pravnosnažnoj presudi, prema kome „povećanje kursa švajcarskog franka u odnosu na momenat zaključenja ugovora u smislu člana 133. stav 1. ZOO, ne predstavlja opravdan razlog za traženi raskid ugovora.

Sa posebnom pažnjom razmotrene su i moguće procesno-pravne i materijalno-pravne pravne posledice, odnosno dejstva raskida o kojima nije odlučivano presudama, a koje se pre svega sastoje u restituciji – povraćaju datog i mogućnosti namirenja banke aktiviranjem hipoteke ili drugog sredstva obezbeđenja ispunjenja obaveza iz ugovora o kreditu.

 Pogledajte knjigu u PDF-u ovde.

Predstavljamo knjigu

 

„Paskid ugovora o kreditu sa valutnom klauzulom zbog promenjenih okolnosti i pravne posledice raskida“. Autori: Dr Vladimir Kozar, Dr Nemanja Aleksić i Nebojša Pantelić.

Pogledajte sadržaj u PDF-u ovde.

 

crtica_pocetak_drugog_elementa

 

Referentna lista

crtica_pocetak_drugog_elementa

 

Galerija