crtica_pocetak_drugog_elementa

 

Biografija – Sanja Knežević 

Obrazovanje:

 

Osnovne akademske studije završila je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu.

Master akademske studija završila je na katedri za krivično pravo Pravnog fakutleta u Novom Sadu, odbranivši master rad na temu „Položaj javnog tužioca u predistražnom postupku“.

Položen pravosudni ispit i advokatski ispit.

 

Karijera:

Pripravnički staž obavila je u Višem javnom tužilaštvu u Novom Sadu.

Od oktobra 2016. godine saradnik u Zajedničkoj advokatskoj kancelariji Aleksić sa saradnicima.

 

Profesionalna specijalizacija:

Oblast krivičnog prava i zastupanje u svim krivičnim, prekršajnim i drugim srodnim postupcima pred osnovnim i višim javnim tužilaštvima i sudovima.

Tečno govori engleski jezik i služi se ruskim jezikom.