crtica_pocetak_drugog_elementa

 

Biografija – Slađana Zekić

Slađana Zekić, saradnik 

Obrazovanje

Završila Gimnaziju „Svetozar Miletić“ u Srbobranu. Upisala Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu 2010. godine i diplomirala na istom 2014. godine, sa prosečnom ocenom 9,34. Završila master akademske studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu i stekla akademski naziv master pravnik iz oblasti pravnih nauka.

 

Karijera

Advokatsko-pripravničku vežbu obavila u Zajedničkoj advokatskoj kancelariji „Aleksić sa saradnicima“, kod advokata Sonje Savin.

 

Specijalizacija

Specijalizovana za oblast građanskog i privrednog prava