Izaberite stranicu
BIOGRAFIJA

Borinka

Dobrnjac

Rukovodilac odeljenja za radno pravo

Borinka Dobrnjac je rukovodilac odeljenja za radno pravo u advokatskoj kancelariji Aleksić sa saradnicima i član Kolegijuma advokatske kancelarije.
Savetuje i zastupa pred sudovima kako fizička lica tako i pravna lica koji dolaze iz privatnog i javnog sektora, po svim pitanjima iz oblasti radnopravnih odnosa i radnog prava.

Specijalizovana je za pružanje podrške klijentima u procedurama zasnivanja i prestanka radnog odnosa, izmene ugovorenih uslova rada (aneksiranja ugovora o radu), izrade opštih akata (kolektivnih ugovora, pravilnika o radu i ostalih internih pravilnika poslodavaca), u disciplinskim postupcima pred poslodavcem, pitanjima iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zlostavljanja na radu (mobinga), diskriminacije na radu, zaštite i prava uzbunjivača, u postupcima za utvrđivanje štete pričinjene poslodavcu i zaposlenom na radu i u vezi sa radom, procedurama zapošljavanja stranih državljana i dr.

Obrazovanje

Pravni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, BA
Pravni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, LLM

Karijera

Aleksić sa saradnicima (2018-danas)
Ortačko advokatsko društvo Gucunja, Novi Sad (2015-2018)