Izaberite stranicu
BIOGRAFIJA

Jelena

Milanović

Ko-rukovodilac odeljenja za privredno pravo

Jelena Milanović je član Kolegijuma advokatske kancelarije Aleksić sa saradnicima. Savetuje klijente o svim pravnim pitanjima vezanim za poslovanje kompanija sa posebnim fokusom na pitanja vezana za osnivanje privrednih društava, korporativno upravljanje, usaglašavanje sa pozitivnim pravnim propisima, statusne promene i dr.

Takođe, Jelena ima veliko iskustvo u savetovanju klijenata koji dolaze iz oblasti bankarstva i finansija. Posebno je specijalizovana za pružanje saveta vezanih za problematična potraživanja, restrukturiranje i stečaj. Zastupala je brojne finansijske institucije pred sudskim i drugim regulatornim institucijama u Srbiji. Jelena je takođe specijalizovana za oblast prometa i prava na nepokretnostima.

Obrazovanje

  • Pravni fakultet Univerziteta u Nišu
  • Pravni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, MML

Karijera

Aleksić sa saradnicima (2014 – danas).