Izaberite stranicu
22.09.2022

Koautorski rad dr Nemanje Aleksića i prof. dr Vladimira Kozara izložen na jubilarnom XXX susretu pravnika u privredi Srbije

Prof. Vladimir Кozar izložio je koautorski rad sa advokatom Nemanjom Aleksićem pod naslovom „Prelazak prava i obaveza na stečajnog upravnika kao posledica otvaranja stečajnog postupka“ na XXX susretu pravnika u privredi Republike Srbije, koji je održan u hotelu Mona na Zlatiboru od 11–14. septembra 2022. godine, u organizaciji Udruženja pravnika u privredi Srbije.

U radu su analizirane zakonske odredbe, stavovi sudske prakse, kao i mišljenja pravne nauke o prelasku prava i obaveza na stečajnog upravnika, kao najvažnijoj posledici otvaranja stečajnog postupka po stečajnog dužnika, koja dovodi do objedinjavanja zastupničke i upravljačke funkcije u ličnosti stečajnog upravnika, dok članovi i akcionari zadržavaju vlasničku funkciju uz značajno ograničavanje prava.

Prikazan je stav o dozvoljenosti žalbe većinskog akcionara protiv rešenja o otvaranju stečajnog postupka. Objašnjena su dejstva stečaja na gubitak poslovne sposobnosti i prelazak zastupničkih prava na stečajnog upravnika, kao i na ograničavanje pravne sposobnosti stečajnog dužnika. Ukazano je na različita shvatanja o pravnom položaju stečajnog upravnika.

Posebno su razmotrena pitanja koja se odnose na funkciju privremenog stečajnog upravnika kao sui generis meru obezbeđenja, nakon ukidanja rešenja o otvaranju stečajnog postupka. Takođe, analizirana su teorijska i praktična pitanja koja se odnose na ograničenje odgovornosti stečajnog upravnika za štetu prouzrokovanu učesnicima u postupku, uz iznošenje različitih stavova i kritiku postojećih zakonskih rešenja.

Zaključci su sledeći: 

U ličnosti stečajnog upravnika objedinjene su upravljačka i zastupnička funkcija, jer danom otvaranja stečajnog postupka prestaju zastupnička i upravljačka prava direktora, zastupnika i punomoćnika, kao i organa upravljanja i nadzornih organa stečajnog dužnika i ta prava prelaze na stečajnog upravnika. 

Vlasnici kapitala stečajnog dužnika ne gube to svojstvo danom otvaranja stečajnog postupka, ali po osnovu vlasničke funkcije mogu da ostvare samo ona prava koja im stečajni zakon izričito priznaje – da podnesu primedbu na predloženu prodaju, da podnesu plan reorganizacije, kao i pravo na višak deobne mase. Pored toga, većinski akcionar stečajnog dužnika ima procesnu legitimaciju za žalbu protiv rešenja o otvaranju stečajnog postupka.

Posledice otvaranja stečajnog postupka su ograničenje pravne sposobnosti, s obzirom da stečajni dužnik više ne može da bude nosilac svih prava i obaveza kao pre, već samo okončava započete poslove, kao i potpuni gubitak poslovne sposobnosti, jer svi organi, zastupnici i punomoćnici gube svoje funkcije, a u Registar privrednih subjekata upisuje se stečajni upravnik, kao sui generis zakonski zastupnik.

U pravnoj teoriji postoje različita shvatanja o pravnom položaju stečajnog upravnika. Prema publicističkoj teoriji, stečajni upravnik je službeni sudski organ, dok je prema teoriji zastupanja – zakonski zastupnik stečajne mase, a prema mešovitoj teoriji on je javno-pravni organ koji zastupa dužnika i poverioce ili je poverenik poverilaca.

U slučaju ukidanja rešenja o otvaranju stečajnog postupka, stečajni upravnik, koji je imenovan prvobitnim rešenjem, nastavlja da obavlja funkciju privremenog stečajnog upravnika do donošenja novog rešenja po predlogu za otvaranje stečajnog postupka, i to bez posebne odluke suda.

Odgovornost stečajnog upravnika za štetu prouzrokovanu učesnicima stečajnog postupka u obavljanju funkcije, ograničena je na kvalifikovane oblike krivice, što znači da odgovara samo za nameru ili grubu nepažnju, a ne i za običnu nepažnju. Velika zakonska ovlašćenja stečajnog upravnika nisu praćena istovremenim propisivanjem odgovarajućeg oblika vinosti, kada je u pitanju njegova odgovornost za štetu.

Za sve detaljnije informacije slobodno nas kontaktirajte.