Izaberite stranicu

Vaš pravni tim

Aleksić sa saradnicima je jedna od najvećih advokatskih kancelarija u Srbiji sa preko 350 advokata, saradnika, savetnika i administrativnih asistenata.

U savremenom svetu odličan pravnik često može predstavljati presudan faktor uspeha za kompanije. Uloga pravnog savetnika, nezavisno od toga da li se radi o pravniku unutar kompanije ili spoljnom pravnom saradniku, je odavno prevazišla svoju inicijalnu ulogu tumača zakona. Danas se od advokata i pravnih savetnika traži strateški partner, savetnik koji, pored zakona, dobro poznaje sve aspekte poslovanja klijenta, njegovu industriju sa svim svojim specifičnostima.

Ovi zahtevi savremenog poslovanja su duboko ukorenjeni u naše poslovanje, način na koji biramo i obučavamo svoje kadrove i način na koji pružamo naše usluge klijentima. Sa svakim članom našeg tima posvećeno radimo na nadgradnji stručnih znanja i veština, kako bismo ispunili najviše profesionalne i etičke standarde, a samim tim ostvarili i najbolje rezultate za klijente.

Upoznajte svoj pravni tim

Osnivač i rukovodeći partner

Dr Nemanja Aleksić

OSNIVAČ I RUKOVODEĆI PARTNER

Specijalni savetnik

Prof. dr Vladimir Kozar

SPECIJALNI SAVETNIK

Kolegijum

Sonja Savin

Rukovodilac odeljenja za građansko pravo

Tamara Ramač

Rukovodilac odeljenja za privredno pravo

Borinka Dobrnjac

Rukovodilac odeljenja za radno pravo

Ivana Maraš

Rukovodilac odeljenja za bankarstvo i finansije

Predrag Ćetković

Rukovodilac odeljenja za krivično pravo

Mirčea Caran

ADVOKAT

Nataša Vukašinović

ADVOKAT

Romana Pejić

ADVOKAT

Jelena Mićić

ADVOKAT

Aleksandra Jančić

ADVOKAT

Maja Pršić

ADVOKAT

Maja Kolarić

ADVOKAT

Sofija Marić

ADVOKAT

Jovana Bajić

ADVOKAT

Olivera Gudelj

ADVOKAT

Aleksandar Tijanić

ADVOKAT

Danijela Stanković

ADVOKAT

Milana Tucović

ADVOKAT

Jelena Baždar

ADVOKAT

Marko Anojčić

ADVOKAT

Nemanja Knežević

ADVOKAT

Ajša Stojković

ADVOKAT

Danilo Dragović

ADVOKAT

Jovana Latinović

ADVOKAT

Neda Nikolić

ADVOKAT

Predrag Zarić

ADVOKAT

Petar Matković

ADVOKAT

Ninoslav Aleksić

ADVOKAT

Tamara Munćan

ADVOKAT

Darko Lukić

SARADNIK

Božidar Zavišić

ADVOKAT

Marko Marić

ADVOKAT

Stefan Dačević

ADVOKAT

Dragana Sušić

SARADNIK

Jelena Sekulić

SARADNIK

Maja Musić

SARADNIK