Izaberite stranicu

Vaš pravni tim

Aleksić sa saradnicima je jedna od najvećih advokatskih kancelarija u Srbiji sa preko 200 advokata, saradnika, savetnika i administrativnih asistenata.

U savremenom svetu odličan pravnik često može predstavljati presudan faktor uspeha za kompanije. Uloga pravnog savetnika, nezavisno od toga da li se radi o pravniku unutar kompanije ili spoljnom pravnom saradniku, je odavno prevazišla svoju inicijalnu ulogu tumača zakona. Danas se od advokata i pravnih savetnika traži strateški partner, savetnik koji, pored zakona, dobro poznaje sve aspekte poslovanja klijenta, njegovu industriju sa svim svojim specifičnostima.

Ovi zahtevi savremenog poslovanja su duboko ukorenjeni u naše poslovanje, način na koji biramo i obučavamo svoje kadrove i način na koji pružamo naše usluge klijentima. Sa svakim članom našeg tima posvećeno radimo na nadgradnji stručnih znanja i veština, kako bismo ispunili najviše profesionalne i etičke standarde, a samim tim ostvarili i najbolje rezultate za klijente.

Upoznajte svoj pravni tim

Osnivač i rukovodeći partner

Dr Nemanja Aleksić

OSNIVAČ I RUKOVODEĆI PARTNER

Specijalni savetnik

Prof. dr Vladimir Kozar

SPECIJALNI SAVETNIK

Kolegijum

Sonja Savin

Rukovodilac odeljenja za građansko pravo

Tamara Ramač

Rukovodilac odeljenja za privredno pravo

Mira Dronić

Rukovodilac odeljenja za radno pravo

Ivana Maraš

Rukovodilac odeljenja za bankarstvo i finansije

Đorđe Dobanovački

Rukovodilac odeljenja za krivično pravo

Mirčea Caran

ADVOKAT

Nataša Vukašinović

ADVOKAT

Romana Pejić

ADVOKAT

Jovana Kutanjac

ADVOKAT

Jelena Mićić

ADVOKAT

Aleksandra Jančić

ADVOKAT

Maja Kolarić

ADVOKAT

Mirjana Stevanović

ADVOKAT

Aleksandar Tijanić

ADVOKAT

Miloš Vukosavljević

ADVOKAT

Malina Vesić

ADVOKAT

Danijela Stanković

ADVOKAT

Milana Tucović

ADVOKAT

Jelena Baždar

SARADNIK

Ajša Stojković

ADVOKAT

Danilo Dragović

ADVOKAT

Teodora Nedić

ADVOKAT

Nika Panić

ADVOKAT

Neda Nikolić

ADVOKAT

Predrag Zarić

ADVOKAT

Sanja Knežević

ADVOKAT

Nemanja Krivokuća

ADVOKAT

Biljana Krmar

ADVOKAT

Borinka Dobrnjac

ADVOKAT