18.02.2019

Pravne posledice raskida ugovora o kreditu sa valutnom klauzulom zbog promenjenih okolnosti

Autori: dr Vladimir KOZAR, vanredni profesor, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu i dr Nemanja ALEKSIĆ, advokat, Zajednička advokatska kancelarija „Aleksić sa saradnicima“ u Novom Sadu

Rezime:

Zakon o obligacionim odnosima ne propisuje pravne posledice raskida ugovora zbog promenjenih okolnosti. Pitanje dejstva raskida dobilo je na značaju donošenjem prve pravnosnažne sudske presude kojom je usvojen tužbeni zahtev za raskid ugovora o kreditu sa valutnom klauzulom zbog promenjenih okolnosti, a kojom nije odlučeno o pravnim posledicama raskida.

U radu je prikazana nova sudska praksa, pre svega pravnosnažna presuda o raskidu kojom je sud, usvajajući tužbeni zahtev, izrekao raskid ugovora o dugoročnom stambenom kreditu „usled bitno promenjenih okolnosti“, kao i suprotno pravno shvatanje, izraženo u drugoj pravnosnažnoj presudi, prema kome „povećanje kursa švajcarskog franka u odnosu na momenat zaključenja ugovora u smislu člana 133. stav 1. ZOO, ne predstavlja opravdan razlog za traženi raskid ugovora.

Sa posebnom pažnjom razmotrene su i moguće procesno-pravne i materijalno-pravne pravne posledice, odnosno dejstva raskida o kojima nije odlučivano presudama, a koje se pre svega sastoje u restituciji – povraćaju datog i mogućnosti namirenja banke aktiviranjem hipoteke ili drugog sredstva obezbeđenja ispunjenja obaveza iz ugovora o kreditu.

Pogledajte knjigu u PDF-u ovde.

Categories