Izaberite stranicu
Predlog strategije razvoja pravosuđa za period 2019-2024.

Predlog strategije razvoja pravosuđa za period 2019-2024.

Ministarstvo pravde je objavilo na svom sajtu radni tekst Nacionalne strategije razvoja pravosuđa za period 2019-2024. godine. Strategija obuhvata ustavnu reformu, kao i izmenu čitavog seta zakona, koji moraju da budu usaglašeni sa izmenama Ustava, u nastojanju da se...
Budućnost tržišta problematičnih potraživanja

Budućnost tržišta problematičnih potraživanja

Problematična potraživanja su široko prepoznata kao prepreka za dalji ekonomski rast, te je praćenje nivoa i trendova problematičnih potraživanja ključno za identifikovanje potencijala jedne ekonomije, imajući u vidu da ovi krediti i sa njima povezani indikatori daju...