Izaberite stranicu
Budućnost tržišta problematičnih potraživanja

Budućnost tržišta problematičnih potraživanja

Problematična potraživanja su široko prepoznata kao prepreka za dalji ekonomski rast, te je praćenje nivoa i trendova problematičnih potraživanja ključno za identifikovanje potencijala jedne ekonomije, imajući u vidu da ovi krediti i sa njima povezani indikatori daju...
Novine u Zakonu o izvršenju i obezbeđenju

Novine u Zakonu o izvršenju i obezbeđenju

Predlogom izmena i dopuna Zakona o izvršenju i obezbeđenju – ZIO („Službeni glasnik RS“, br. 6/2015, 106/2016 (Autentično tumačenje), 113/2017 (Autentično tumačenje), koji je u skupštinskoj proceduri, predviđene su značajne izmene u izvršnom...