Izaberite stranicu

Porezi

Advokati i ekonomski saradnici kancelarije Aleksić sa saradnicima će vam pomoći da na lak način savladate lavirint poreskih zakona i propisa, kao i da na najbolji način uskladite svoje poslovanje sa zahtevima poreskih institucija.

Poreska pitanja

Porezi i poresko pravo predstavljaju jedno od najizazovnijih oblasti prava, kako za kompanije, u nastojanju da ispune sve poreske obaveze, tako i za samu pravnu profesiju, ako imamo u vidu česte promene i različita tumačenja ovih propisa. Kombinujući znanje u ovoj oblasti, ali i drugim oblastima prava, temeljan pristup i duboko razumevanje dešavanja na lokalnom tržištu, naši eksperti su spremni da ponude poreske savete i rešenja koji u potpunosti odgovaraju poslovnim ciljevima naših klijenata.

Multidisciplinarna ekspertiza

Pitanja poreza i oporezivanja tangiraju sve industrije i poslovne aktivnosti od koji svaka ima svoje specifičnosti, pa se samim tim i načini njihovog oporezivanja razlikuju. Poreski eksperti naše kancelarije pružaju savete počevši od: porezi na dobit pravnih lica, porez na dodatu vrednost, porez na promet nekretnina, poreze vezane za doprinose za zaposlene i druge.

Naše usluge podrazumevaju i savete vezane za izbegavanje dvostrukog oporezivanja, povraćaj poreza, carinjenje i pitanja indirektnog oporezivanja, kao i sva pitanja vezana za usaglašavanje sa važećim propisima.

U saradnji sa našim odeljenjem za privredno pravo, bankarstvo i finansije i nepokretnosti pronalazimo najefikasnija rešenja na poreska pitanja za naše klijente.

Kontakt

Ajša Stojković

ADVOKAT

ajsa.stojkovic@lawofficealeksic.rs