Privredno pravo

Kompanijsko i privredno pravo su kompleksne, multidisciplinarne oblasti, što može predstavljati veliki izazov, kako za učesnike na tržištu, tako i za stručnjake iz oblasti prava. Kancelarija Aleksić sa saradnicima ima jedan od najvećih, najiskusnijih i najefikasnijih timova u ovim oblastima prava na Balkanu.

Nezavisno od toga da li želite da:

  • pokrenete ili proširite svoj biznis,
  • izaberete pravnu formu preduzeća koja najviše odgovara vašoj poslovnoj ideji/biznis modelu
  • promenite vlasničku strukturu,
  • saznate više o pravima i obavezama rukovodilaca/vlasnika
  • prodate vašu kompaniju
  • likvidirate privredno društvo

naš tim stručnjaka je spreman da pomogne i pruži blagovremen savet u svim pitanjima koja se tiču vašeg poslovanja. Klijenti posebno cene našu sposobnost da im na brz i efikasan način pomognemo u vezi sa pitanjima koja mogu iskrsnuti u svakodnevnom poslovanju, čime unapređujemo efikasnost njihovog poslovanja i efektivnost pri donošenju poslovnih odluka.

Našu specijalnost čini savetovanje stranih investitora pri ulasku na tržište (FDI’s), grinfild i braunfild investicije, kao i savetovanje u oblasti spajanja i pripajanja privrednih subjekata.

Spektar usluga koje pružamo uključuje izradu i pregled različitih vrsta ugovora, (ugovore sa poslovnim partnerima, dobavljačima, logističkim i transportnim kompanijama itd.), internih akata, kao i savete o javnim nabavkama, smernice o marketingu i reklamnim aktivnostima.

Poseban akcenat stavljamo i na usluge vezane za usaglašenost sa pozitivnim zakonskim propisima, s obzirom da su ove oblasti prava poznate po konstantnim promenama regulative, te njihovo poznavanje i primena može predstavljati ključan faktor uspešnog poslovanja privrednih društava.

Vidimo više

Ukoliko na svojoj strani imate specijalizovane i iskusne savetnike u različitim oblastima prava to može predstavljati suštinsku razliku za vašu kompaniju. Zato su u naš tim, pored vrsnih advokata uključeni i neki od vodećih eksperata u oblasti ekonomije i poslovnog savetovanja. To je ono što nas razlikuje od drugih kancelarija na tržištu i što nam pruža mogućnost da svaki problem sagledamo iz različitih uglova i pružimo sveobuhvatan i pragmatičan savet.

Korak ispred promena

Svi članovi našeg tima neprestano prate promene u zakonskoj regulativi, kao i predloge novih zakonskih rešenja, kako bi bili spremni da blagovremeno anticipiraju sve promene i rizike koje mogu uticati na poslovanje naših klijenata.

Kontakt

Tamara Ramač

Rukovodilac odeljenja za privredno pravo

tamara.ramac@lawofficealeksic.rs