Radno pravo

Imati dobru strategiju upravljanja ljudskim resursima, adekvatne ugovore i interna pravila i procedure, neki su od osnovnih preduslova za uspešno poslovanje. Novi uslovi poslovanja i napredak tehnologije uneli su novu dimenziju u radne odnose i njihovo zakonsko uređenje. Često je glavni izazov održati korak sa svim izmenama zakonske regulative. Mi vam možemo pomoći da prebrodite sve ove izazove.

Izvanredna reputacija i poverenje klijenata

Zastupajući poslodavce i zaposlene u različitim oblastima u mogućnosti smo da odlično razumemo specifične zahteve i potrebe obe strane, a samim tim i da pružimo kvalitetne i praktične savete koji direktno odgovaraju na sva vaša pitanja.

Širok spektar usluga

Savetujemo domaće i međunarodne korporacije u svim segmentima radnih odnosa – od zasnivanja do prekida radnog odnosa.

Naš tim pruža sledeće usluge:

 • Izrada/izmena svih opštih i pojedinačnih akata poslodavca (pravilnici, rešenja, odluke i drugi akti poslodavca kojima se uređuje radno-pravna oblast)
 • Izrada/izmena ugovora o radu, ugovora o privremenim i povremenim poslovima, ugovora o delu, ugovora o stručnom osposobljavanju i usavršavanju i dr.
 • Izrada aneksa ugovora o radu
 • Savetovanje u oblasti ostvarivanja i zaštite prava trudnica i porodilja
 • Disciplinski postupak pred poslodavcem i svi propratni akti
 • Postupak za utvrđivanje štete pričinjene poslodavcu i zaposlenom i svi propratni akti
 • Savetovanje u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu
 • Zastupanje u svim vrstama radno-pravnih sporova (individualni i kolektivni; poništaj rešenja o otkazu, poništaj aneksa ugovora o radu, povrede na radu, profesionalna oboljenja, diskriminacija, mobing i dr.)
 • Radne dozvole i zapošljavanje stranaca
 • Zastupanje u postupcima mirnog rešavanja radnih sporova
 • Sve vrste pravnih saveta i mišljenja u oblasti radno-pravnih odnosa

Saradnja koja pruža više

Kroz međusobnu saradnju sa našim ekspertima iz drugih oblasti prava poput bankarstva i finansija, privrednog prava, intelektualne svojine i poreskog prava tim za radne odnose pruža temeljniji uvid i analizu svih vaših pitanja koji se tiču radnog prava.

Kontakt

Mira Dronić

Rukovodilac odeljenja za radno pravo

mira.dronic@lawofficealeksic.rs