Izaberite stranicu
BIOGRAFIJA

Vladimir

Kozar

SPECIJALNI SAVETNIK

G. Kozar je redovan profesor na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe, Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu, gde predaje predmet Uvod u građansko pravo. Takođe, Vladimir radi i kao specijalni savetnik u advokatskoj kancelariji Aleksić sa saradnicima. U zvanje docenta g. Kozar je izabran 2010. godine, a za vanrednog profesora 2015. godine. Od januara 2011. godine angažovan je kao spoljni saradnik na naučnom projektu „Srpsko i evropsko pravo – upoređivanje i usaglašavanje“ u Institutu za uporedno pravo Univerziteta u Beogradu

Radio je u Privrednom sudu u Beogradu, kao i u Višem privrednom sudu, kao savetnik u Odeljenju sudske prakse. Od 1997. godine g. Kozar je bio sudija Privrednog suda u Beogradu. Od 2009. godine Vladimir je bio na poziciji člana veća za privredne sporove sa međunarodnim elementom u Višem trgovinskom sudu u Beogradu.

Objavio veliki broj knjiga, monografija i stručnih radova iz oblasti privrednog i građanskog prava, kako u domaćim tako i u stranim izdanjima. Na SCI indeksu ima 61 evidentirani objavljeni rad, kao i 15 citata.

Potpredsednik je Udruženja za odštetno pravo i član Skupštine Udruženja pravnika u privredi Srbije.

Obrazovanje

  • Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Diplomirani pravnik
  • Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, MA
  • Pravni fakultet za privredu i pravosuđe, Univerziteta Privredna akademija, Novi Sad, Dr

Karijera

  • Specijalni savetnik u advokatskoj kancelariji Aleksić sa saradnicima (2015 – danas)
  • Redovan profesor, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe, Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu (2010 – danas)
  • Docent, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe, Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu (2010 – 2015)
  • Člana veća za privredne sporove sa međunarodnim elementom, Viši trgovinski sud u Beogradu (2009 – 2010)
  • Sudija Privrednog suda u Beogradu (1997 – 2009)