Izaberite stranicu
08.11.2019

Budućnost tržišta problematičnih potraživanja

Problematična potraživanja su široko prepoznata kao prepreka za dalji ekonomski rast, te je praćenje nivoa i trendova problematičnih potraživanja ključno za identifikovanje potencijala jedne ekonomije, imajući u vidu da ovi krediti i sa njima povezani indikatori daju uvid u sposobnost  tržišta da prevaziđe gubitke proizašle iz problematičnih potraživanja i snage bankarskog sektora u zemlji.

U regionu centralno istočne Evrope zabeleženo je usporavanje trgovanjem problematičnim kreditima zajedno sa kontinuiranim smanjenjem veličine portfolija problematičnih kredita kojima se trguje. Zato međunarodni i domaći investitori na tržištu problematičnih kredita pažljivo prate dešavanja na tržištima koja pokazuju potencijal za transakcije ovog tipa, poput: Ukrajine, Bosne i Hercegovine, Albanije i Crne Gore.

U Srbiji je učešće problematičnih kredita u ukupnim kreditima smanjeno na 5,2% do kraja juna 2019. godine, što je najniži nivo od 2008. godine, kada je uveden ovaj indikator kvaliteta portfolija.

Konačno, politike usvojene u kontekstu upravljanja i rešavanja problematičnih kredita mogu imati veliki uticaj ne samo na banke, već i na dužnike i poreske obveznike, što ovu temu čini izuzetno važnom za ekonomsku stabilnost svake zemlje.

Svesni značaja ove dinamične oblasti tim za bankarstvo i finansije advokatske kancelarije Aleksić sa saradnicima će prisustvovati ovogodišnjem SEE NPL forumu, 22. novembra u Beogradu. Za bilo kakve informacije u vezi sa problematičnim kreditima, kreditnim portfolijima, naplatom dugovanja, ne ustručavajte se da nas kontaktirate ili da nam se pridružite na SEE NPL forumu.