Izaberite stranicu
04.03.2021

Kakve novine donosi Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju?

Ministarstvo zdravlja je u zakonodavnom postupku, do 28. februara 2021. godine sprovodilo javnu raspravu o pripremljenom Nacrtu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju („Nacrt Zakona”), čija primena bi, ukoliko bude usvojen od strane Narodne skupštine, počela 01. juna 2021. godine. Nacrtom Zakona predviđa se nekoliko značajnih novina.

Dostavljanje obaveštenja o nastupanju privremene sprečenosti za rad

Prema Nacrtu Zakona, poslodavcima bi ubuduće potvrdu o privremenoj sprečenosti za rad zaposlenog, elektronskim putem dostavljao izabrani lekar, uz saglasnost osiguranika. Danom početka primene izmena i dopuna Zakona o zdravstvenom osiguranju, prestale bi da važe odgovarajuće odredbe Zakona o radu kojim se trenutno regulišu obaveštavanje poslodavca o privremenoj sprečenosti za rad zaposlenog, kao i prateća povreda radne discipline – za slučaj da se potvrda o privremenoj sprečenosti za rad ne dostavi.

Prema važećoj zakonskoj obavezi, zaposleni, članovi uže porodice ili druga lica sa kojima zaposleni živi u porodičnom domaćinstvu, dužni su da, najkasnije u roku od tri dana od dana nastupanja privremene sprečenosti za rad, poslodavcu dostave potvrdu lekara o privremenoj sprečenosti za rad.

Obračun naknade zarade više neće vršiti poslodavci već RFZO

Važna novina u Nacrtu Zakona predviđena je i u pogledu obračuna naknade zarade koju isplaćuje poslodavac na teret Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO). Naime, poslodavac više ne bi obračunavao naknade zarade, već bi to činio RFZO, koji prema važećoj regulativi vrši kontrolu obračuna, na osnovu podataka o uplaćenim porezima i doprinosima dobijenih od Poreske uprave. Naknadu zarade RFZO bi uplaćivao poslodavcu u roku od 15 dana od izvršenog obračuna, što predstavlja kraći rok u odnosu na trenutno važeći, koji iznosi 30 dana.

Trudnice dobijaju naknadu zarade bez obzira da li su plaćeni dospeli doprinosi

Isplata naknade zarada zbog privremene sprečenosti za rad trudnicama i u situaciji kada im poslodavac ne uplati doprinose, novina je predviđena Nacrtom Zakona. Prema trenutno važećim propisima, nijedna trudnica, kojoj poslodavac ne uplaćuje doprinose, ne može da primi naknadu zarade tokom trudničkog bolovanja.