Izaberite stranicu
25.03.2020

Narodna banka Srbije preduzela privremene mere: Zastoj u otplati obaveza iz kredita i lizinga

Narodna banka Srbije je 17. marta 2020. godine donela Odluku o privremenim merama za očuvanje stabilnosti finansijskog sistema, kojom se dužnicima (fizičkim licima, poljoprivrednicima, preduzetnicima i privrednim društvima) omogućava zastoj u otplati obaveza (moratorijum) usled pandemije izazvane virusom COVID-19. Plaćanje je moguće odložiti na period od najmanje 90 dana, odnosno za vreme trajanja vanrednog stanja koje je uvedeno zbog pandemije. Osim navedneog, kijentima se mogu ponuditi i druge olakšice u vezi sa otplatom njihovih obaveza.

Tokom trajanja vanrednog stanja banke neće obračunavati zateznu kamatu na dospelo a neizmireno potraživanje i neće pokretati postupak izvršenja, kao ni postupak prinudne naplate prema dužniku, odnosno neće preduzimati druge pravne radnje u cilju naplate potraživanja od dužnika.

Narodna banka Srbije je donela ove privremene mere radi očuvanja stabilnosti finansijskog sistema i dostignutog nivoa u uslovima potencijalnih rizika uzrokovanih vanrednom zdravstvenom situacijom u zemlji.

Za više informacija na ovu temu, kao i u pogledu uticaja ove pandemije na poslovanje, obratite se našem timu na aleksicsasaradnicima@lawofficealeksic.rs.