Izaberite stranicu
28.08.2020

Nemanja Aleksić autor poglavlja posvećenog parnicama i rešavanju sporova u Srbiji u GLI izdanju: Litigation & Dispute Resolution 2020

Global Legal Insights, renomirana britanska kompanija koja objavljuje pravne i ekonomske analize vodećih eksperata po državama, čiji su autori vodeći svetski pravnici, poverila je poglavlje posećeno Srbiji, dr Nemanji Aleksiću, partneru osnivaču advokatske kancelarije Aleksić sa saradnicima.

Nemanja Aleksić je predstavio ključne teme u oblasti parničnog postupka i rešavanja sporova u Srbiji, kao što su: efikasnost i integritet procesa, privilegovane informacije i obelodanjivanje, postupak dokazivanja, troškovi spora, finansiranje parnica, kolektivne tužbe, privremene mere, izvršenje presuda, prekogranični sudski sporovi, međunarodne arbitraže, medijacija i alternativni načini rešavanja sporova, regulatorne kontrole, uz obrazloženja koja se odnose na najčešća pitanja u Srbiji.

Nadamo se da će ovaj doprinos biti neprocenjiv resurs pravnicima, investitorima, savetnicima, naučnim radnicima, kao i svima ostalima koje interesuje ova oblast zakona.
Knjigu možete preuzeti na https://www.globallegalinsights.com/practice-areas/litigation-and-dispute-resolution-laws-and-regulations/serbia