Izaberite stranicu
25.07.2019

Opšta uredba o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR) stupa na snagu 21. avgusta

U novembru 2018. pravni sistem Srbije je usaglašen sa EU propisima o zaštiti podataka o ličnosti nakon što je Narodna skupština Republike Srbije usvojila novi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti koji stupa na snagu 21. avgusta 2019. godine. Zakon je obavezujući za sve organizacije, institucije i kompanije u Srbiji koje obrađuju lične podatke građana EU u svom poslovanju bez obzira gde se sedište ili predstavništvo nalazi u svetu.

Kao deo šireg procesa harmonizacije zakonodavstva Srbije sa zakonodavstvom EU, ovaj Zakon predviđa drastično veći nivo odgovornosti za sve entitete koji prikupljaju i obrađuju lične podatke. Zakonom su obuhvaćene različite situacije, posebno slučajevi zloupotreba. U eri informacionih tehnologija i interneta, suština nove evropske zaštite ličnih podataka je da svaka kompanija koja je uključena u proces prikupljanja i analize ličnih podataka mora biti dobro informisana o pravima ovih pojedinaca, kao jedno od glavnih ljudska prava i sloboda prema Ustavu Republike Srbije.

Pored mnogih novina, novi Zakon detaljnije razrađuje određene procedure, prava, obaveze i nadležnosti. U njegovoj praktičnoj primeni postoji značajan broj nepoznanica i postavlja se pitanje u kojoj su meri rukovaoci ličnim podacima zaista tehnički, kadrovski i organizaciono spremni za početak primene Zakona u smislu prilagođavanja obrade podataka novim zakonskim obavezama i zahtevima.

Za više informacija o GDPR-u, stojimo vam na raspolaganju.