Izaberite stranicu
01.04.2021

Stečaj preduzetnika: Zakonsko rešenje na pomolu

Zakonom o stečajnom postupku iz 2004. godine, bila je propisana mogućnost pokretanja i vođenja stečajnog postupka nad preduzetnicima, međutim, do primene instituta stečaja preduzetnika u praksi nije došlo, te je isti ukinut Zakonom o stečaju čija primena je počela 2010. godine.

Ministarstvo privrede, kao nadležni organ za pripremu predloga zakonskog rešenja kojim bi bila ponovo regulisana mogućnost stečaja preduzetnika, formiralo je radnu grupu za izradu Nacrta zakona koji bi regulisao ovu materiju (u daljem tekstu „Nacrt zakona“).

Ovim Ministarstvo privrede sledi Program za rešavanje problematičnih kredita za period 2018-2020. godine (“Sl. glasnik RS”, br. 105/2018 i 46/2019) usvojen od strane Vlade Republike Srbije, a kojim je upravo predviđeno uvođenje stečaja preduzetnika u pravni sistem Republike Srbije. Takođe, prilikom izrade Nacrta zakona, razmatraće se i usklađenost rešenja instituta stečaja preduzetnika sa propisima EU.

Nacrt zakona bi trebalo da predviđa neku vrstu stečajnog upravnika za preduzetnike ili administratora, koji bi bio nadležan i odgovoran za popis imovine preduzetnika, a u budućnosti i građanina, njegovih poverilaca i dugova. Pored popisa imovine, administrator bi tražio i način kako da se od te imovine isplate poverioci. Kao u slučaju stečaja pravnih lica prema aktuelnim zakonskim rešenjima, i u postupku stečaja preduzetnika bi bio predviđen otpis dela dugovanja.

Cilj regulisanja stečajnog postupka nad preduzetnicima jeste da se pronađe efektivno rešenje za njihovu prezaduženost, te da im se pruži mogućnost za finansijsku rehabilitaciju, budući da se njihov trenutni pravni položaj nalazi negde između fizičkog i pravnog lica.

Za više informacija u vezi sa stečajem preduzetnika, kontaktirajte nas na aleksicsasaradnicima@lawofficealeksic.rs, ili nas pozovite na jedan od dole navedenih brojeva telefona.