Izaberite stranicu
25.01.2021

Usvojen Zakon o izmenama i dopunama Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je 17. decembra 2020. godine Zakon o izmenama i dopunama Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju („Sl. Glasnik RS“, br. 153/2020) („Izmene zakona“), koji je stupio na snagu 29. decembra 2020. godine.

Značajna novina koju donosi ova Izmena zakona je da se predviđa poseban način obeštećenja korisnika restitucije kojima po pravnosnažnim rešenjima o obeštećenju, pripadajći iznos obeštećenja ne prelazi iznos od 1.000 EUR. Ukoliko iznos obeštećenja, po korisniku obeštećenja, ne prelazi iznos od 1.000 EUR, ne računajući pripadajuću kamatu, isplata će se vršiti isključivo u novcu, isplatom celokupnog dinarskog iznosa prema srednjem kursu Narodne banke Srbije, i to do 31. marta, počev od 2022. godine.

Izmenama zakona se takođe uređuju i dinamika i tehnika emitovanja obveznica od strane Republike Srbije, radi regulisanja obaveza prema korisnicima restitucije kojima pripada obeštećenje. Obveznice za obeštećenje bi trebalo takođe da se emituju počev od 2022. godine, nakon što Vlada Republike Srbije utvrdi sve osnovne elemente obveznica u Odluci o emisiji. Predviđeno je da se obveznice emituju jednom godišnje,u skladu sa Odlukom o emisiji, a koja se donosi na osnovu svih rešenja o obeštećenju Agencije za restituciju koja su postala pravnosnažna između 01. jula prethodne godine, zaključno sa 30. junom tekuće godine.

Za više informacija o postupku restitucije i isplati obeštećenja, kontaktirajte nas na aleksicsasaradnicima@lawofficealeksic.rs ili nas pozovite na jedan od prikazanih brojeva telefona.