Izaberite stranicu
15.07.2020

Zaključak Visokog saveta sudstva o radu sudova na teritorijama na kojima je proglašena vanredna situacija

Visoki savet sudstva Republike Srbije je dana 06.07.2020.godine usvojio Zaključak kojim se obavezuju predsednici sudova čije je sedište na teritoriji jedinice lokalne samouprave na kojoj je nadležni organ proglasio vanrednu situaciju zbog nastanka elementarne nepogode prouzrokovanje širenjem epidemije zarazne bolesti COVID-19, da organizuje rad suda u skladu sa odlukom o određivanju posebnih mera zaštite stanovništva od zarazne bolesti COVID -19 na teritoriji te jedinice lokalne samouprave.

Način organizovanja rada sudova iz Zaključka traje do donošenja odluke o ukidanju vanredne situacije.

Predsednik suda je dužan da obavesti Visoki savet sudstva o odluci i načinu organizovanja rada suda.

Za više informacija o radu sudova i statusu sudskih sporova, obratite se na
aleksicsasaradnicima@lawofficealeksic.rs