Izaberite stranicu
24.10.2019

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o autorskim i srodnim pravima:  Veća prava i zaštita za glumce i izvođače

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o autorskom i srodnim pravima (u daljem tekstu: Zakon), koji je stupio na snagu 26. septembra 2019. godine.

Novine uvedene ovim Zakonom usklađene su sa odredbama relevantnih EU direktiva, uspostavljajući na taj način efikasniji sistem pravne zaštite autorskih i srodnih prava i efikasnije kolektivno ostvarivanje autorskih i srodnih prava.

Zakon koji ima za cilj poboljšanje kolektivnog ostvarivanja autorskih i srodnih prava, produžava zaštitu imovinskih prava izvođača i proizvođača fonograma sa 50 na 70 godina, i jača građansku i pravnu zaštitu autorskih i srodnih prava širenjem kruga lica koja mogu prijaviti povredu autorskih prava.

Zakonodavac takođe predviđa mogućnost izricanja privremenih mera bez saslušanja u slučaju kada bi odlaganje moglo naneti štetu tužitelju, te se dozvoljava sudu da odredi privremenu meru oduzimanja pokretne i nepokretne imovine, kao i meru zabrane bilo kakvih plaćanja sa računa tuženog.

Prema izmenama ovog Zakona, kompjuterski programi ili softveri podležu autorskim pravima zajedno sa srodnom tehničkom i korisničkom dokumentacijom, a baze podataka takođe postaju predmet autorskih i srodnih prava.

Pored toga, Zakon propisuje da koautorska prava na muzička dela sa tekstovima traju 70 godina od smrti poslednjeg preživelog koautora kompozicije ili teksta, a glumci stiču pravo na naknadu od emitera za emitovanje njihovih snimaka.

Usvojene izmene i dopune Zakona o autorskom i srodnim pravima usklađene su sa 80% direktiva EU iz oblasti prava intelektualne svojine i smatra se da Zakon uveliko poboljšava ostvarivanje autorskih i srodnih prava u Srbiji.

Ako su vam potrebne dodatne informacije o izmenama ovog Zakona, slobodno nas kontaktirajte.