Izaberite stranicu
01.08.2019

Novine u Zakonu o izvršenju i obezbeđenju

Predlogom izmena i dopuna Zakona o izvršenju i obezbeđenju – ZIO („Službeni glasnik RS“, br. 6/2015, 106/2016 (Autentično tumačenje), 113/2017 (Autentično tumačenje), koji je u skupštinskoj proceduri, predviđene su značajne izmene u izvršnom postupku.

Jedna od najvažnijih novina je ona koja predviđa da se jedina nepokretnost fizičkog lica (stan ili kuća) ne može prodati radi namirenja potraživanja iz komunalnih i srodnih delatnosti, ukoliko je potraživanje manje od 5.000,00 eura u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan podnošenja predloga za izvršenje.

Takođe, izmenjena su pravila o izuzimanju od izvršenja i ograničenjima izvršenja tako što su značajno uvećani pragovi zarada, plata kao i penzija, odnosno iznosi koji su zaštićeni od mogućnosti izvršenja, čime će se sprečiti da izvršenje ugrozi osnovne potrebe za život izvršnog dužnika. Kada je reč o plati ili zaradi, odnosno naknadi plate ili zarade, izmene ZIO predviđanju da izvršenje može da se sprovede do njihove polovine (umesto dve trećine), odnosno do njihove četvrtine (umesto polovine), ako je njihov iznos jednak ili manji od minimalne zarade utvrđene u skladu sa zakonom. Izvršenje na zaradi ili plati, naknadi zarade, odnosno naknadi plate koja ne prelazi iznos prosečne neto zarade prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike, može se sprovesti do njihove trećine, a na minimalnoj zaradi sprovodi se do njene četvrtine (umesto polovine). Kada je o penziji reč, izvršenje se može sprovesti do njene trećine (umesto dve trećine), odnosno četvrtine, kada je reč o penziji koja ne prelazi iznos prosečne penzije, odnosno desetine kada je reč o minimalnoj penziji (umesto polovine).

Detaljno je razrađeno i pojačano načelo srazmere i u drugim delovima zakona, a ove izmene imaju za cilj sprečavanje mogućnosti da se unovčava imovina izvršnog dužnika značajne vrednosti radi namirenja bagatelnog ili nesrazmerno manjeg iznosa potraživanja izvršnog poverioca.

Novo pravilo je da se kao kupac ne može pojaviti javni izvršitelj, njegov zamenik, pomoćnik, i to bez obzira da li postupaju u konkretnom predmetu ili ne, kao ni član njihove porodice do četvrtog stepena srodstva.

Od 1. jula 2020. godine javno nadmetanje za prodaju nepokretnosti organizovaće se isključivo preko elektronskog nadmetanja. Zainteresovani će se nadmetati pod šifrom, kupovine će moći da se prate i time će, kako očekuje, biti sprečene zloupotrebe.

Novinom onemogućeno je multiplikovanje troškova u postupku izvršenja. Uneta su pravila koja onemogućavaju izvršne poverioce da naplate troškove postupka u situaciji kada protiv istog dužnika podnose više predloga za izvršenje po više različitih osnova koji su mogli istovremeno da se namiruju ili u slučaju „cepanja“ potraživanja po osnovu glavnice, kamate i troškova postupka. U svim ovim slučajevima, izvršni poverioci mogu svoje pravo ostvariti u jednom izvršnom postupku, pa čak i da to ne učine (nego namirenje ostvaruju u više postupaka) imaće pravo na naknadu troškova samo za jedan postupak.

Novčana kazna predviđena je i za sva druga lice koja ometaju ili sprečavaju sprovođenje izvršenja i ona može iznositi od 10.000 do 200.000 dinara za fizička, odnosno od 100.000 do dva miliona dinara za pravna lica.

Za sve dodatne informacije o mogućim implikacijama ovih izmena, stojimo vam na raspolaganju.