Izaberite stranicu
21.05.2019

Predstavljen rad dr Vladimir Kozara na XV Majskom savetovanju na Pravnom fakultetu u Kragujevcu

Prof. dr Vladimir Kozar, specijalni savetnik u Zajedničkoj advokatskoj kancelariji „Aleksić sa saradnicima“, je na XV Majskom savetovanju pod nazivom „Sloboda pružanja usluga i pravna sigurnost“ održanom 17. maja 2019. godine na Pravnom fakultetu u Kragujevcu, predstavio svoj rad pod nazivom „Ništavost valutne klauzule – ograničenje slobode pružanja finansijskih usluga i narušavanje pravne sigurnosti“. Događaj je okupio više od 80 učesnika iz pravne profesije.

U radu su prikazane zakonske odredbe, stavovi sudske prakse, kao i mišljenja pravne nauke, o punovažnosti valutne klauzule u ugovorima o kreditu.